Factoritzar o descomposar en productes

Un bon exercici per fer en els cursos de 2on, 3er i 4rt és fer la factorització de nombres sencers. L’exercici sempre parteix d’un nombre, i intentem composar-lo fent servir les reglets només d’un tipus.

En aquest cas per exemples el número és el 36

El podem expressar com a 6 reglets de 6

També el podem expressar com a 4 reglets de 9 de llargada.

O bé el podem representar com a 18 reglets de 2

O també com a 9 reglets de 4

 O finalment com a 12 reglets de 3

Aquest mateix exercici es pot repetir amb qualsevol número així l’alumne descobrirà per exemple:

  • Alguns nombres tenen la propietat que no es poden descomposar i descobrir el concepte dels nombres primers (p.ex. 7,11,13)
  • Que un mateix nombre pot representar-se per diferents productes.