Multiplicació amb reglets

Per fer l’operació de la multiplicació amb les reglets posarem un dels números a l’horitzontal (normalment el més gran) i l’altre al vertical.

Un cop tenim els dos factors posats, hem d’omplir l’espai que delimiten, la millor manera de fer-ho és amb les reglets de 10

Encara que si tenim els quadrats numèrics ens podem estalviar de posar les 10 reglets (posem un quadrat de 10×10)

Així és com només ens faltarà comptar els elements, seria el següent:

100 + 6*10 + 2*10 + 6*2 –> 100+60+20+12 –>192

Així és com fem simplement una suma senzilla a partir de una multiplicació amb les reglets.

Per fer aquest exercici necessitareu: