Multiplicació per 10

Una altra activitat que es pot fer amb les reglets es la de fer la multiplicació per 10.

Primer hem de posar el valor que volem multiplicar, en aquest cas 12 (10 + 2 )

A sota de cada unitat hi posem una reglet de 10 d’alçada, per les desenes hi posem un quadrat de 10×10.

Així tenim per exemple que el total són 10+10+100 = 120

Per fer aquest exercici necessitareu: