Treballar les simetries

Un concepte molt interessant de treballar es el de les simetries, generalment en nens de P5 a 2on. Es pot treballar de moltes formes i amb molts materials diferents, nosaltres proposem de fer-ho amb les reglets de la Maria Antònia Canals per aquests motius:

  • Farem servir reglets d’una forma divertida per la classe
  • Un cop creades les simetries es pot calcular la seva suma.
  • Aquestes sumes ens permeten treballar amb els diferents ritmes de la classe, podem treballar la simetria i prou amb els nens més petits i que els més grans facin la suma
  • Pels alumnes que facin la suma podran veure que les dues parts de la simetria sumen el mateix i així entendre el concepte de la meitat i el doble també.
Simetria amb reglets
10+6+7+5+4+9=41 (82 si contem totes les peces)
Simetria amb reglets
1+2+4+5+9+7+6=34 (68 si comptem les peces dels dos costats)
Simetries amb reglets
9+6+7+6+5+6+4+6+3+2=54 (108 si comptem les peces simètriques)